Uzman Tarım Danışmanı Zir.Müh.Ramazan TINKIR hasat döneminin yaklaştığını ifade ederek çiftçilere bir dizi tavsiyelerde bulundu.Fındık hasadına başlamadan önce bahçelerde genel bir temizlik yapılmalıdır.Özellikle yabancı ot mücadelesi hasattan 10-15 gün önce mutlaka bitirilmelidir.Fındık bahçelerinde yabancı ot mücadelesi genellikle el tırpanı yada motorlu tırpanlarla yapılır.Zaman zaman otla mücadelede herbisit(Ot ilacı)kullanılsada ben çiftçilerime bunu tavsiye etmiyorum.Fındıkta en yüksek meyve kalitesi ve randumanın sağlanması için hasadın zamanında yapılması çok önemlidir.Fındık çeşitlerinin hasat olgunluk dönemleri genellikle farklılık göstermektedir.Onun içindir ki bahçelerdeki hakim çeşitler hasat olgunluğuna gelince fındık hasadına başlanılmalıdır.Karadenizde fındık hasadı yıllara göre  bir kaç gün değişse de genellikle sahil kuşağında 1-10 Ağustos Orta kuşakta 10-20 Ağustos , yüksek kuşakta ise 20 Ağustostan sonra yapılması uygun olandır.

FINDIK HASAT OLGUNLUĞU KRİTERLERİ:

*Fındık zurufunda sararma ve kızarmanın %80 oranında tamamlanmış olması,*Fındık danelerinin zurufun içinde rahatca dönmeleri gerekir,*Fındık zurufları kolayca soyulmalıdır.*Fındık dalları silkelendiğinde daldaki fındığın en az yarısı yere  dökülebilmelidir.*Fındığın sert kabuğunun en  az %80 ni kızarmış olmalıdır.*

FINDIKTA ERKEN VE GEÇ HASADIN SAKINCALARI: 

Son yıllarda bölgemizde insan gücü bulma zorluklarından dolayı bazı gurbetçilerimiz henüz yoğun toplama dönemi başlamadan işlerini erken bitirme telaşı ile fındığını erken hasat edebilmektedir.

*Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar,kurutulduktan sonra dıştaki sert meyve kabuğunun rengi donuk olur.(Pazar değerini düşürür)

*Erken hasat sonucunda fındık kuruduktan sonra  iç fındıkta buruşukluk oranı artar bu durum randımanı düşürür.

*İç fındıktaki beyazlatma oranı düşer (Bu durum fındığın pazar değerini düşürür.)

*Erken hasat fındıkta ham yağ  ve protein oranını düşürür.

*Erken hasat edilen  fındığın kurutulması uzun sürer,fazla nem fındığın depolama ömrü kısa olur.

*Erken hasat edilen fındıklarda göbek boşluğu büyümekte büyüyen bu boşluklarda çürümeler artmaktadır.

*Erken hasat edilen fındıklarda aflatoksin gelişimi daha fazla olmaktadır.Hasat zamanı geciktikçe yere dökülen ve yerde fazla kalan fındıklarda çürüme ve küflenme oranı artar.Bu durumda ciddi ekonomik kayıplar olur.

FINDIKTA HASAT YÖNTEMLERİ:

1-Daldan Fındık Hasadı:

Özellikle meyilli arazilerde bu yöntem ok uygulanır.Daldan elle sepet ve kovalara toplanan fındıklar daha sonra çuvallara doldurulur ve harmana taşınır.Bu yolla ortalama bir kişi 70-80 kg zuruflu fındık toplayabilir.(Buda ortalama 25-0 kg kurutulmuş iç fındığa denk gelir.)Bu hasat şeklinde dikkat edilecek  en nemli husus dalların birbirine sürtünmemesi,çotanakların dalla birleştiği yerden tek tek ve özenle koparılması,gelecek yılın ürününü oluşturacak dal,dalcık ve tomurcukların kırılıp dökülmemesi için sıyırma şeklinde toplamadan kaçınılmalıdır.Toplanan dallar dikkatlice yerine bırakılmalıdır.

2-Yerden Fındık Hasadı:

Fındığın en iyi hasat edilme şeklidir.Bu şekilde yapılan toplamada fındıklar tam hasat olgunluğuna geldiği için randıman ve kalite yüksek olur.Dal,dalcık ve tomurcuklar zarar görmez.Bu yöntemle bir kişi ortalama 110-120 kg zuruflu fındık toplar.Buda 45- 50 kg kuru fındık demektir.Bu yöntemde en önemli konu fındığı yerde fazla kalmadan toplamak gerekir.Yerde fazla kalan fındıklarda küf oluşumu ve kalite kayıpları oluşur.

3-Makineli hasat:

Ülkemizde çok fazla yaygın değildir.Özellikle düz arazilerde toprak yüzeyi düzgün ve bahçe temiz olursa işçilikten ve zamandan ciddi kazançlar sağlar.Yere dökülen fındıkları vakumlu emiş gücü ile haznesine alan makineler ile yapılır.Bazı makineler toplarken aynı anda patoz vazifesi yaparak i fındığı zurufundan ayıklar.

Uygun olan bahçelerde hasat esnasında fındığın yerle temasını kesmek için fındık dalları yere serilen tenteler üzerine yapılabilir.

Hasat edilen fındıklar jüt çuvallara konmalı ve aynı gün harmana boşaltılmalıdır.Toplanan fındığın çuval içersinde bekletilmesi(Halk arasında ifade edildiği gibi)kızışmalara sebep olur.Bu durum mikrobiyal aktivitenin hızlanmasına ve küflenmelere sebep olur.

Fındığın zuruftan ayrılması işlemine harmanlama denir(Patoza verme)

Harman yeri fındık üreticileri için çok önemlidir.Harman yerleri su tutmayan,doğu ve güney cepheye bakan etrafı açık havadar,hava cereyanı ve güneş alacak bir yer olmalıdır.Fındığın toprakla temas etmeden kurutulması en sağlıklı olan yöntemdir.

Ürününüz bol ve bereketli olsun. 

 

 

 

 

 

 

HABERLER

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com