Danışmanlığını yaptığım çiftçi kardeşlerimden örnek davranış. Pandemi  münasebetiyle çiftçilerimizle sosyal medya üzerinden daha sık görüşme yaparak hem kurallara uyduk hem de çiftçilerimizin ihtiyaç  duyduğu teknik bilgileri kendilerine sunma fırsatı bulduk. Bugün sizlere çok çalışkan iki çiftçi arkadaşımdan bahsetmek ve onların iyi dilek ve temennilerini diğer çiftçi kardeşlerime iletmek istiyorum. İsa PEHLİVAN ve  Basri PEHLİVAN Salıpazarı Esatçiftliği mahallesinde fındık tarımı ile  iki amcaoğlu.İsa Pehlivan Fındık tarımının dışında arıcılık,ağaç işleri(El sanatı) ve inşaat işleri ile de uğraşan çok çalışkan bir kardeşimizdir.İsa PEHLİVAN kendi  işlerinden arta kalan zamanlarda ihtiyaç duyan komşularının işlerin de de  ücreti karşılığı çalışan çok gayretli ve örnek bir çiftçi kardeşimizdir.

Basri Pehlivanda en az amcaoğlu İsa Pehlivan kadar çalışkan bir kardeşimizdir.Samsun'da ticaretle uğraşan Basri PEHLİVAN köydeki işlerini de hiç aksatmadan yürütmektedir.Tarım Danışmanı olarak sık sık görüşme fırsatı bulduğum iki çiftçi kardeşime sağlıklı bir yaşam,bereketli bir sezon diliyorum.

Fındık Tarımı ile ilgili düşüncelerini bizimle paylaşan İsa ve Basri Pehlivan şunları söyledi.fındık tarımı çok zahmetli ve masraflı bir uğraş.Fındık tarımı ile uğraşan çiftçi arkadaşlarımız emeğinin karşılığını almak için fındığa gözü gibi bakmalıdır.Gübreyi toprak tahlili sonucuna göre fındığın ihtiyaç duyduğu zamanda ve tavsiye edilen kadar atacaksın.Fındığını fındık hastalık ve zararlısına karşı gerekirse danışmanın tavsiyesine göre yapacağın ilaçlama ile koruyacaksın.Yabancı ot ile mücadele ederken mümkünse tırpan kullanacaksın.Kimyasal kullanırken çevremizde arıcılık yapan komşularımızın arılarının zarar görmemesi için kullanılan kimyasalların arılara zararlı olmamasına dikkat edeceksin.Budamayı zamanında ve danışmanın tavsiyesine uygun yapacaksın.Ürününü sel,don ve benzeri doğal afetlere karşı mutlaka sigorta yaptıracaksın dedi.

Biz bu siteden bütün çiftçi arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyor ve hepsine sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurdu, beslenme ve yumurta bırakmak yoluyla meyvelerde zarar yapmaktadır. Ergin çıkışları mayıs ayında tamamlanarak zarar yapmaya başlarlar. Hava sıcaklığı 20ºC'ye erişinceye kadar böcekler uçamadığı için aynı ocak üzerinde beslenmek zorunda kalırlar. Bir çift böcek 160 adet meyvede beslenme zararı yapmakta ve yaklaşık 40 adet yumurtlama ile toplamda 200 adet meyveye zarar vermektedir. Böylece fındıkta çok yüksek ekonomik zararlara neden olurlar. 

Erginler öncelikle karanfillerde zarar yapar, daha sonraları fındığın meyve kabuğunu, hortumunun ucundaki ağız parçalarıyla kemirerek deler ve kabuk içindeki yumuşak etli kısımla beslenir. Normal iriliğe erişinceye kadar zarar gören meyvelerde kabuk içindeki etli kısım bozularak sarı bir renk alır. Sonradan bu renk kabuk üzerinde belirir. Meyve beslenemediği için kabukta çöküntüler oluşur. Bu zarar şekline halk arasında "sarı karamuk" denir. Meyve normal iriliğe eriştikten sonra zarara uğrarsa meyve içi kararır. Bu zarar şekline de halk arasında "kara karamuk" denir.

MÜCADELESİ

Kimyasal Mücadele

Fındık kurdu mücadelesi, meyvelerin zararlıdan korunması amacına dayanmaktadır. Kimyasal mücadele ergin fındık kurdu zararlısının ekonomik zarar yapmaya başladıkları dönemde, bahçedeki hakim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 mm) yapılmalıdır. Fındık kurdu mücadelesine karar vermek için, önce her 2-3 günde bir; güneş doğmadan, sabahın erken saatlerinde fındık kurdu sayımı yapılmalıdır. 10 ocakta 2 ve daha fazla fındık kurdu ergini bulunursa ilaçlama yapılmalı, aksi taktirde ilaçlama yapılmamalıdır. Sayımlarda 10 ocakta 1 ergin Fındık Kokarcası (Pis Kokulu Böcek ) bulunursa her iki zararlıya karşı etkili Bitki Koruma Ürünleri ile mücadele yapılmalıdır.

Fındık kurdu popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, yumurta koyarak yaptığı zararı engellemek için çiftleşme döneminde (mayıs sonu-haziran başı) ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

Bu zararlıya karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin tavsiyelere uygun olarak aşağıdaki dönemlere göre ilaçlama yapmaları, mücadeledeki başarıyı artıracaktır.       

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapılan tespitlere göre; İlimizde fındık kurdu mücadele zamanı; Sahil kesimde 11 Mayıs, orta kesimde 16 Mayıs ve yüksek kesimde ise 22 Mayıs tarihinden itibaren başlanmalıdır. İlaçlamalar sahil, orta ve yüksek kesimde bir haftalık süre içinde bitirilmeli ve ilaçlamada etkinliği artırmak için çiftçiler birlikte hareket etmelidir.

İlaçlamalarda hem fındık kurdu ve hem de fındık yeşil kokarcasına etkili Bitki Koruma Ürünleri kullanılmalıdır.

İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemeli gözlük, maske, eldiven, tulum ve çizme mutlaka giyilmelidir. İlaçlama bittikten sonra mutlaka bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Boş ilaç ambalajları gelişi güzel çevreye atılmamalı uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. İlaçlama yapılan bahçelerde 10 gün süre ile hayvan otlatılmamalıdır.

 İlimizin fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağı da arıcılıktır. Fındık kurdu ilaçlaması esnasında arıların su içtiği kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlamalar akşam saatlerinde, arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılmalıdır.

Ayrıca arıcılarımızın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi alarak, mevcut imkânlar ölçüsünde arı kovanlarını ilaçlama yapılacak alanlardan en az 6 km. uzaklaştırmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim SAĞLAM Fındık kozalak akarı ile ilgili mücadelenin öneminden bahsetti ve çiftçilere şu mesajı verdi;

Halk arasında Fındık Gülü olarak da bilinen Fındık Kozalak Akarını çıplak gözle görmek mümkün olmayıp ancak tomurcuklara zarar vermek suretiyle oluşturduğu kozalaklardan tanınmaktadır. Bulaşık kozalaklar iri nohut büyüklüğünde bir görünüm arz ederler. Kozalaklar tam açıldığında içi kırmızımsı veya sarımsı bir renk alır. Fındık Kozalak Akarı; fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Zararlıya karşı mekanik ve kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Mekanik mücadele kozalak akarlarına karşı en etkili yöntemdir. Kışın özellikle yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp bahçe içinde bir yere toplu olarak bırakılmalıdır. Toplanan kozalaklar yakmak veya gömmek suretiyle yok edilmemelidir. Çünkü kozalakların içleri doğal denge için gerekli olan faydalı akarlar ve böcekler içermektedirler. Sürekli Mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz.

Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 Ocak, 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 20 Ocak ve 30 da.'dan büyük bahçelerde de 30 Ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her Ocağın 1'er dalındaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadele gerekir. En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu nisan ayı sonu mayıs ayı başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4- 4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğüne geldiğindedir. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir. İlaçlamanın etkili olabilmesi için İlaçlamada ilacın dozuna, ocağın her tarafına (kaplanmasına) uygulanmasına ve kullanılacak aletin kalibrasyonuna dikkat edilmelidir.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "Üreticilerimizin önemli bir gelir kaynağı olan Fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek bakımını sağlamaları gerekmektedir. Bu perspektifte, Fındıkta Kozalak Akarı mücadelesini geciktirmeden ve yukarıda anlatıldığı gibi tekniğine uygun biçimde yapmaları gerekmektedir. Öncelikli olarak çevre ve insan sağlığını gözeten kültürel önlemler ve mekanik mücadele yöntemlerini uygulamak suretiyle Kozalak Akarı ile mücadele edebileceklerini, ilaçlı mücadeleyi en son çare olarak tercih etmeleri gerektiğinin önemini belirtmek isterim. Üreticilerimiz, düzenli olarak ve sık aralıklarla bahçelerini kontrol etmeleri halinde,  hastalık- zararlılara karşı en başından ve henüz yaygınlaşmadan gerekli tedbirleri alabileceklerdir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için yetiştiricilerimizin İl/ İlçe Tarım Müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dilerim." dedi.

 

 

Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Müh. Ramazan TINKIR fındık tarımı ile uğraşan çiftçiler için Mayıs ayında yapılabilecekler hakkında bilgi verdi.

Mayıs ayında Tüm canlılar kış uykusundan çıkıp faaliyete geçmiş özellikle; tarım arazilerinde meralarda ormanlarda her taraf yeşillenmiştir. Çiftçilerimiz bulundukları yerlerde arazilerindeki  bu canlılığı gördüklerinde keyifleri bir başka olur. Bu ay bütün çiftçiler için çok yoğun geçer.

Bu ayda fındık çotanakları irilip dane içleri oluşmaya başlamıştır. Bu canlılıkla beraber fındığın zararlıları da fındığa zarar vermeye başlar. Bu bakımdan mayıs ayındaki zararlı mücadelesine önem verilmelidir.

Fındığın en önemli  ve yaygın zararlısı fındık kurdudur. Bir fındık kurdunun yaklaşık 200 meyveye zarar verdiğini düşünürsek fındık kurdu zararlısı ile mücadelenin önemi daha net anlaşılmaktadır. Fındık Kurdu ile mücadele danelerin  mercimek iriliğine ulaştığı bu ayda yapılır. Bunun için: sabahın erken saatlerinde dallar 3×3,5 metre boyutunda beyaz bir beze silkelenerek fındık kurdu erginine bakılır. Eğer her 10 Ocaktan en az 3 ergin böcek düşüyorsa kesinlikle ilaçlama yapılmalıdır.

Fındık kurdu için çok çeşitli ilaçlar varsa da; gerek çevreye ve özellikle kuşlarla arılara zarar vermemek için sulandırılabilen ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçlama yaparken ocağın tacını aşmamaya ve yaprakların altlarını tamamen ıslatmaya dikkat edilmelidir. İlaçlanan bahçeye üç hafta hayvan sokulmamalıdır.

Tavsiye edilen azotlu (yazlık) gübrenin ikinci yarısı Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren atılmaya başlanır.

Fındık bahçelerinde; yapraktan verilen mikro (iz) element içeren yaprak gübreleri, mayıs- temmuz ayları arasında 15-20 gün ara ile 2-3 defa uygulanmakta olup, ilk uygulamasına ise bu ayın sonlarına doğru başlanılmaktadır.

İlaçlama yapılan bahçeye belirtilen süre içinde hayvan sokulmamalı ve bahçedeki meyveler iyice yıkanmadan kesinlikle yenmemelidir.

 

                                                                                                                                                                                         

 

HABERLER

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com